Faaliyet Alanları

  • Kula, Marmara Bölgesi ağırlıklı olarak üretim, istihdam ve hizmet sunan bir kuruluştur,
  • Hizmet alanları ve istihdamıyla bölgesel ekonomik tabloyu ve dolayısıyla ülke genelindeki ekonomiyi geliştirmekte, yükseltmektedir,
  • Gıda gibi insan odaklı bir üretimle, toplum sağlığı ve geleceği üzerinde etkili bir kuruluştur,
  • Kula için kalite, ödün verilemez bir gerçekliktir,
  • Yıllardır üretimiyle toplum için saygın ve kalıcı bir yere sahiptir,
  • Kula, takım ruhuna sahip bir kuruluştur. Belirlenen ortak hedeflere doğru yol alınırken, kazanılan tecrübeler paylaşılır, öneriler dikkate alınır. Böylece Kula‘da kazanan, her zaman “ekip çalışması” olur.
  • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve ticari girişimlerinin getirileriyle eğitim başta olmak üzere toplumun da maddi-manevi kazancına destek veren bir kuruluştur.Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.Ş.‘nin en iyi bilinen ve en göz önünde bulunan üretim kalemi, 1968’den bu yana hiç ara vermeden üretimine devam ettiği sıvı yağlardır. 31.000 m²’lik alanda kurulu 12.600 m²’lik kapalı alanda üretilen “Ayçiçeği Yağı, Mısır Yağı, Soya Yağı, Kanola Yağı, Zeytinyağı” güneşin ve toprağın bir armağanı olan bitki tohumlarının maksimum özenle işlenmesi sonucunda elde edilir. Bunun rakamsal sonucu da günlük 100 ton rafine sıvı yağ üretimidir. Ülkemizde birçok şehirde güvenle ve sevilerek tüketilen Kula Yağ ürünleri birçok ülkeye de ihraç edilmektedir. Kula Yağ’ın satış faaliyetleri Balıkesir Merkez olmak üzere Bursa Bölge Müdürlüğü, İstanbul Temsilciliği, diğer illerde de bölge bayiliklerinden gerçekleştirilmektedir.Kula Yağ; ödün vermediği yüksek kalite standardına, ekonomik fiyatlarına ve Türk halkının yıllardır Kula’ya duyduğu güvene borçludur. Bu güven TSE ve ISO 9001 Kalite Güvence Belgeleri ile de desteklenmiştir