DAMIZLIK BAŞLANGIÇ YEMİ

Damızlık olarak yetiştirilen besi civcivlerin yumurtadan çıkmalarını takiben ilk 20 günlük dönemdeki beslenmeleri için kullanılır. Toz halindedir.

DAMIZLIK BÜYÜTME YEMİ

Damızlık olarak yetiştirilen besi piliçlerinin 21’inci günlerinden başlanarak 42 günlük olana kadarki beslenme dönemlerinde kullanılan yemdir. Toz halindedir.

DAMIZLIK GELİŞTİRME YEMİ

Damızlık olarak beslenen piliçlerin 42’inci günlerinden başlanarak 104 günlük olana kadarki dönemde kullanılan yemdir. Toz halindedir.

DAMIZLIK YUMURTA ÖNCESİ YEMİ

Yumurtası için beslenen damızlık piliçlerin, ilk yumurtalarını vermeden önce beslenmesinde kullanılan yemdir. Toz halindedir.

DAMIZLIK YUMURTA YEMİ

Broiler damızlıkların yumurtaya girmelerini takiben, kesime gidinceye kadarki beslenmelerinde kullanılan yemdir. Toz halindedir.

* Talep gelmesi halinde Emek Yem’de değişik yaş gruplarındaki hindi civciv, palaz, hindi besi ve hindi yumurta yemleri de üretilmektedir.

** Emek Yem’de üretilen tüm Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı yemleri 50 kg’lık çuvallar halindedir.

*** Büyük çiftliklerin yem siparişleri, Dökme Yem Araçları ile servis edilir.