ETLİK CİVCİV BAŞLANGIÇ YEMİ

Eti için beslenen civcivlerin yumurtadan
çıkmalarını takip eden 0-10 günlük
dönemlerindeki beslemesinde kullanılır.
Toz halindedir.

KESİM ÖNCESİ YEMİ

Eti için beslenen piliçlerin 36. gününden
itibaren, kesime gidecekleri döneme kadar
kullanılan yemdir. Toz halindedir.

ETLİK PİLİÇ YEMİ

Eti için beslenen (broiler) civcivlerin 11-35
günlük dönemlerinde kullanılan yemdir.
Toz halindedir.