1
YEDİVEREN SÜT YEMİ

Yüksek verim düzeyine sahip sağmal inekler için üretilen ve özel katkı maddeleriyle zenginleştirilerek desteklenmiş süt yemidir.

Detaylı Bilgi

2
BENGİ SÜT YEMİ

Kaba yem olarak enerjice zengin ancak proteince fakir oldukları bilinen silaj ve tahıl takviyeli beslemeye sahip işletmeler için özel formüle edilmiş süt yemidir.

Detaylı Bilgi

3
İMZA SÜT YEMİ

Kaba yem olarak ağırlıklı saman gibi düşük kaliteli kaba yemlerle beslenen sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek süt yemidir.
Detaylı Bilgi

4
CÖMERT SÜT YEMİ

Orta düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerin süt verimini artırmak üzere formüle edilmiş süt yemidir.

Detaylı Bilgi

5
KEKİK SÜT YEMİ

Orta düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerin doğumdan itibaren laktasyonun her döneminde kullanılabilen süt yemidir.

Detaylı Bilgi

6
ÇAYIR SÜT YEMİ

Orta ve düşük süt verimine sahip sağmal ineklerin beslenmesinde doğumdan itibaren laktasyonun her döneminde kullanılabilen süt yemidir.

Detaylı Bilgi