Çevre Politikamız

Kula olarak tüm işletmelerimiz ve iştirakimizle faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda ilke ve değerlerimiz doğrultusunda, yasal şartlara uymayı, doğal çevreyi bozmadan, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı öncelikli ilkemiz olarak görüyoruz.

Bu hedefle;

  • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
  • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, hammadde ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, enerji tüketimini azaltmayı,
  • Sağlık, güvenlik ve çevre konularında komşu tesisler, yetkili merciler ve yerel yönetimler ile işbirlikleri oluşturmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde “Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları”nı uygulamayı taahhüt ediyoruz.